Hen Delynorion

Dyma ddetholiad o ddelweddau hanesyddol o delynorion Cymreig y gorffennol. 

Yn ffodus mae gennym ni yng Nghymru doreth o ddelweddau fel hyn – brasluniau, printiau, peintiadau a ffotograffau. Mae’r dystiolaeth weledol yma yn profi pa mor allweddol oedd y telynorion gwledig a’r delyn deires parthed cynnal treftadaeth cerddoriaeth draddodiadol y genedl dros y canrifoedd. 

Dwy ganrif o Delynorion (18fed ganrif i’r 20fed ganrif)