Cysylltu / Contact

Ein bwriad yw hybu ein hofferyn Cenedlaethol gyda’r nôd o ennyn diddordeb cefnogwyr, ac wrth gwrs i ddenu mwy o chwaraewyr.

Cysylltwch â Rhiain neu Huw am fwy o wybodaeth

Our intention is to promote our National instrument with the aim of encouraging the interest of supporters and of course to attract more players.

Please contact Rhiain or Huw for more information.

gwybodaeth@cymdeithasydelyndeires.cymru

facebook.com/cymdeithasydelyndeires/